Khai trương mì quảng ấm chè xanh 2018


Tưng bừng khai trương quán Mì Quảng Âm Chè Xanh 2018