Dịch vụ


Mì quảng ấm chè xanh cung cấp dịch vụ về ẩm thực, rau xanh, đặt món ăn từ xa.

  • Các món ăn ẩm thực đặc biệt
  • Rau xanh sạch an toàn
  • Nhấc điện thoại lên và có mì quảng ăn tại nhà.

 

Call: 0xxx