Chuyên mục »Thực đơn

Mì quảng thịt trứng cút

Mì quảng thịt trứng cút

Giá: 30,000 đ

Mì quảng thập cẩm

Mì quảng thập cẩm

Giá: 45,000 đ

Mì quảng sườn

Mì quảng sườn

Giá: 35,000 đ

Mì quảng bắp bò tái

Mì quảng bắp bò tái

Giá: 50,000 đ

Mì quảng cá lóc

Mì quảng cá lóc

Giá: 35,000 đ

Mì quảng chả cua – chả tôm

Mì quảng chả cua – chả tôm

Giá: 30,000 đ

Mì quảng gà chọi rút xương

Mì quảng gà chọi rút xương

Giá: 45,000 đ

Mì quảng gà ta

Mì quảng gà ta

Giá: 35,000 đ

Mì quảng tôm

Mì quảng tôm

Giá: 35,000 đ

Mì quảng tôm thịt

Mì quảng tôm thịt

Giá: 35,000 đ